LÖSBLAD/FLYGBLAD

Riktigt billiga lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
Type << 1 x 1700 st. 1 x 1800 st. 1 x 1900 st. 1 x 2000 st. 1 x 2500 st. 1 x 3000 st. 1 x 3500 st. >>
90g Offsetpapper 2 007 1 2 054 1 2 106 1 2 156 1 2 404 1 2 652 1 2 900 1
120g offset-papper 2 076 1 2 133 1 2 186 1 2 240 1 2 510 1 2 781 1 3 051 1
200g offset-papper 2 292 1 2 354 1 2 421 1 2 491 1 2 823 1 3 158 1 3 488 1
300g offset-papper 2 543 1 2 624 1 2 704 1 2 788 1 3 195 1 3 602 1 4 008 1
130g Silk-papper 1 245 3 1 283 3 1 321 3 1 357 3 1 546 3 1 732 3 1 921 3
170g Silk-papper 1 307 3 1 348 3 1 388 3 1 431 3 1 636 3 1 839 3 2 047 3
250g Silk-papper 1 436 3 1 486 3 1 531 3 1 582 3 1 825 3 2 069 3 2 312 3
350g Silk-papper 1 603 3 1 663 3 1 720 3 1 780 3 2 071 3 2 362 3 2 654 3
260g Chromokartong 1 579 3 1 636 3 1 694 3 1 749 3 2 035 3 2 320 3 2 606 3
275g Gmund Verge White 7 490 1 7 862 1 8 234 1 8 606 1 10 469 1 12 329 1 14 194 1
275g Gmund Verge Creme 7 490 1 7 862 1 8 234 1 8 606 1 10 469 1 12 329 1 14 194 1
135g Återvunnet papper 2 225 1 2 290 1 2 354 1 2 416 1 2 726 1 3 039 1 3 356 1
170g Återvunnet papper 2 339 1 2 409 1 2 481 1 2 548 1 2 897 1 3 244 1 3 594 1
250g Återvunnet papper 2 632 1 2 716 1 2 803 1 2 890 1 3 324 1 3 755 1 4 189 1
Plast, 125 mikron 3 557 1 3 703 1 3 842 1 3 986 1 4 690 1 5 402 1 6 104 1
Plast, 250 mikron 4 827 1 5 052 1 5 261 1 5 481 1 6 558 1 7 649 1 8 718 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3