LÖSBLAD/FLYGBLAD

Riktigt billiga lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st. >>
90g Offsettpapper 1.242 1 1.278 1 1.313 1 1.490 1 1.674 1
120g Offsettpapper 1.290 1 1.331 1 1.366 1 1.557 1 1.754 1
200g Offsettpapper 1.391 1 1.436 1 1.477 1 1.696 1 1.918 1
300g Offsetpapper 1.560 1 1.616 1 1.668 1 1.934 1 2.204 1
130g Silk-papper 1.039 3 1.046 3 1.051 3 1.313 3 1.338 3
170g Silk-papper 1.090 3 1.094 3 1.102 3 1.414 3 1.439 3
250g Silk-papper 1.192 3 1.197 3 1.202 3 1.613 3 1.636 3
350g Silk-papper 1.293 3 1.299 3 1.305 3 1.805 3 1.830 3
260g Chromocard 1.354 3 1.357 3 1.363 3 1.915 1 1.929 3
135g Återvunnet papper 1.386 1 1.433 1 1.475 1 1.694 1 1.916 1
0,125 mm tjockt plastark 2.586 1 2.693 1 2.805 1 3.357 1 3.913 1
0,250 mm tjockt plastark 3.645 1 3.807 1 3.982 1 4.823 1 5.675 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3