LÖSBLAD/FLYGBLAD

Riktigt billiga lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st.>>
90g Offsettpapper 1.580 1 1.613 1 1.651 1 1.829 1 2.008 1
120g Offsettpapper 1.619 1 1.653 1 1.693 1 1.881 1 2.069 1
200g Offsettpapper 1.872 1 1.925 1 1.977 1 2.235 1 2.497 1
300g Offsetpapper 1.917 1 1.971 1 2.023 1 2.299 1 2.571 1
135g Återvunnet papper 1.728 1 1.774 1 1.820 1 2.042 1 2.259 1
250g Återvunnet papper 1.979 1 2.042 1 2.099 1 2.391 1 2.680 1
130g Silk-papper 1.146 3 1.182 3 1.213 3 1.374 3 1.542 3
170g Silk-papper 1.189 3 1.222 3 1.259 3 1.429 3 1.608 3
250g Silk-papper 1.265 3 1.303 3 1.345 3 1.542 3 1.736 3
350g Silk-papper 1.441 3 1.490 3 1.540 3 1.785 3 2.031 3
260g Chromocard 1.798 3 1.853 3 1.900 3 2.157 3 2.408 3
275g Gmund Verge White 7.557 1 7.922 1 8.291 1 10.131 1 11.973 1
275g Gmund Verge Creme 7.557 1 7.922 1 8.291 1 10.131 1 11.973 1
0,125 mm tjockt plastark 3.093 1 3.205 1 3.328 1 3.927 1 4.531 1
0,250 mm tjockt plastark 4.237 1 4.413 1 4.605 1 5.517 1 6.440 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3