LÖSBLAD/FLYGBLAD

Riktigt billiga lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st.>>
90g Offsettpapper 1.291 1 1.327 1 1.365 1 1.549 1 1.740 1
120g Offsettpapper 1.340 1 1.383 1 1.420 1 1.620 1 1.825 1
200g Offsettpapper 1.445 1 1.491 1 1.534 1 1.765 1 1.995 1
300g Offsetpapper 1.623 1 1.681 1 1.734 1 2.013 1 2.293 1
130g Silk-papper 1.080 3 1.085 3 1.088 3 1.367 3 1.391 3
170g Silk-papper 1.133 3 1.137 3 1.143 3 1.471 3 1.496 3
250g Silk-papper 1.240 3 1.242 3 1.248 3 1.677 3 1.702 3
350g Silk-papper 1.345 3 1.351 3 1.355 3 1.878 3 1.903 3
260g Chromocard 1.407 3 1.410 3 1.416 3 1.991 1 2.007 3
135g Återvunnet papper 1.441 1 1.488 1 1.533 1 1.762 1 1.992 1
0,125 mm tjockt plastark 2.693 1 2.802 1 2.921 1 3.497 1 4.075 1
0,250 mm tjockt plastark 3.795 1 3.965 1 4.149 1 5.025 1 5.912 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3