LÖSBLAD/FLYGBLAD

Riktigt billiga lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
Type << 1 x 1700 st. 1 x 1800 st. 1 x 1900 st. 1 x 2000 st. 1 x 2500 st. 1 x 3000 st. 1 x 3500 st. >>
90g Offsetpapper 2 013 1 2 062 1 2 117 1 2 168 1 2 427 1 2 686 1 2 943 1
120g offset-papper 2 100 1 2 158 1 2 217 1 2 275 1 2 555 1 2 838 1 3 124 1
200g offset-papper 2 352 1 2 420 1 2 492 1 2 565 1 2 921 1 3 279 1 3 637 1
300g offset-papper 2 650 1 2 742 1 2 831 1 2 921 1 3 361 1 3 806 1 4 252 1
130g Silk-papper 1 538 3 1 584 3 1 638 3 1 682 3 1 934 3 2 179 3 2 426 3
170g Silk-papper 1 631 3 1 685 3 1 741 3 1 799 3 2 069 3 2 342 3 2 619 3
250g Silk-papper 1 827 3 1 897 3 1 960 3 2 027 3 2 360 3 2 694 3 3 027 3
350g Silk-papper 2 078 3 2 162 3 2 244 3 2 323 3 2 731 3 3 141 3 3 547 3
260g Chromokartong 2 493 3 2 573 3 2 659 3 2 740 3 3 157 3 3 577 3 3 989 3
275g Gmund Verge White 8 649 1 9 094 1 9 535 1 9 973 1 12 185 1 14 394 1 16 603 1
275g Gmund Verge Creme 8 649 1 9 094 1 9 535 1 9 973 1 12 185 1 14 394 1 16 603 1
135g Återvunnet papper 2 221 1 2 284 1 2 345 1 2 410 1 2 730 1 3 049 1 3 366 1
250g Återvunnet papper 2 618 1 2 708 1 2 797 1 2 880 1 3 320 1 3 751 1 4 186 1
Plast, 125 mikron 3 598 1 3 748 1 3 889 1 4 039 1 4 758 1 5 488 1 6 210 1
Plast, 250 mikron 4 925 1 5 154 1 5 372 1 5 605 1 6 710 1 7 831 1 8 942 1

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3